ท้องไม่พร้อม ไม่ใช่จุดจบ มาลองดูทางออกเหล่านี้

“ท้องไม่พร้อม” หนึ่งในปัญหาที่ไม่คาดคิด ที่อาจส่งผลถึงอนาคตรวมถึงความฝันที่วางแผนไว้อาจสลายไปในพริบตา ปัญหาที่เกิดจากการพลาดพลั้งหรืออารมณ์ชั่ววูบที่สามารถพรากช่วงเวลาของวัยเยาว์และวัยสาวของผู้หญิงทุกคนไปได้ เเละใต้สภาวะที่กดดันอาจนำมาซึ่งสาเหตุของการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างผิดวิธี นั่นก็คือ “ยุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง”

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเองนั้น มีความเสี่ยง และอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายเเรงทั้งต่อร่างกายและสภาพจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้น อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้นการแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะกดดันที่เกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้ความปลอดภัย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมวางเเผนการหาทางออกร่วมกันอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญ เพราะในปัจจุบันกฎหมายมีเงื่อนไขให้ ผู้หญิงได้รับสิทธิให้ทำแท้งได้ถูกต้องตามกฎหมาย   

รับมือ ท้องไม่พร้อม ด้วย “การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมาย” ในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้มีการเผยแพร่จากกระทรวงสาธารณะสุข กำหนดให้หญิงอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ที่ประสงค์ยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นก่อนตัดสินใจยืนยันยุติการตั้งครรภ์”

ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาเพียงแต่ก่อนเข้ารับการยุติการตั้งครรภ์ ต้องตรวจและรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเสียก่อน ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลกับหญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ เป็นการนำเสนอข้อมูลตามหลักวิชาทางการแพทย์ไม่ได้มีการตัดสินถูกหรือผิด โดยผู้ที่เป็นคนตัดสินใจในกระบวนการสุดท้ายคือผู้ที่ขอรับการยุติการตั้งครรภ์เอง

ดังนั้นหากคุณตัดสินที่จะยุติการตั้งครรภ์แล้วนั้น ก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาหรือเข้าสู่กระบวนการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมายได้ที่สถานบริการทางการแพทย์ ที่ผ่านการดูเเลโดยทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เเละเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อยากถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่าการยุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

ผลกระทบจากการ ท้องไม่พร้อม

การท้องไม่พร้อม ไม่ว่าจะเกิดกับคุณแม่วัยใสหรือวัยผู้ใหญ่ ก็ถือเป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งได้เหมือนกัน

เพราะหากว่าผู้ตั้งครรภ์ หรือครอบครัวไม่มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ เวลา หรือการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อเด็กที่เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของเด็ก  การดูแล การศึกษา สุดท้ายเมื่อเด็กไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสังคมโดยรวมอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมปัจจุบัน

ยังไม่รวมเรื่องที่ตัวผู้ตั้งครรภ์เองจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ในแม่วัยใสอาจเกิดภาวะโลหิตจาง ครรภ์เป็นพิษ หรือ ในรายที่ผู้ตั้งครรภ์มีอายุมากก็อาจเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น

จะทราบได้อย่างไรว่าตนเองตั้งท้อง?

การสังเกตตนเองเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธุ์ หากไม่มีการคุมกำเนิดด้วยวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี ควรหมั่นสังเกตจากประจำเดือนของตนเอง หากมีประจำเดือนขาดเกินกว่า 10 วัน รวมทั้งมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนร่วมด้วย อาการดังกล่าวคืออาการแพ้ท้องที่จะเกิดขึ้นได้เมื่ออายุครรภ์ได้ 6 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

ผู้ที่สงสัยว่าอาจตั้งครรภ์ สามารถตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์จากร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อมาตรวจด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามการไปตรวจครรภ์กับแพทย์จึงจะเป็นการยืนยันผลการตั้งครรภ์ที่แน่นอน

วิธีป้องกันปัญหา ท้องไม่พร้อม

เพื่อป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม การรู้จักป้องกัน เเละเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและลดการเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ทั้งนี้การคุมกำเนิดสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ

การคุมกำเนิดแบบถาวร  ทำได้โดยการทำหมัน มีทั้งสำหรับชายและหญิง วิธีนี้จะเหมาะกับ

ครอบครัวที่มีบุตรแล้วและไม่ต้องการมีบุตรอีก หรือ ผู้ที่จะมีอันตรายต่อร่างกายหากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว  คือส่งผลคุมกำเนิดเฉพาะเวลา เมื่อเลิกใช้ก็สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้ตามปกติ เช่น  การใช้ถุงยางอนามัย  การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด  การฉีดยาคุม  การใช้ห่วงคุมกำเนิด และการฝังยาคุมกำเนิด

สำหรับผู้ที่รู้สึกว่า ไม่สะดวกกับการทานยาเม็ดคุมกำเนิด หรือไม่สะดวกกับการต้องไปพบแพทย์บ่อยๆสามารถเลือกวิธีคุมกำเนิดด้วยวิธีการฝังยาคุมได้ เพราะเป็นวิธีที่สะดวกสบายเพียงฝังแท่งยาเล็กๆที่แขน มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูง ทั้งยังสามารถทำได้ในสตรีวัยเจริญพันธ์ทุกคนที่ไม่มีความเสี่ยงในการใช้ยา โดยสามารถคุมกำเนิดได้นานถึง 3 ปี หรือ 5 ปี เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมได้แล้ว

จะเห็นได้ว่าปัญหาท้องไม่พร้อม ไม่ใช่เรื่องที่ไร้ทางออกอย่างที่หลาย ๆ คนกลัว มีทั้งวิธีป้องกัน แก้ไข รวมถึงวิธีรับมือต่างๆ เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ โดยผ่านการเห็นชอบด้วยกฎหมาย สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาหรืออยากรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่ต้องกังวลใจไป คุณสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วน 1667 ของกรมสุขภาพจิต และ www.hotline.or.th เว็บไซต์ให้บริการแนะนำและรับปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว หรือสามารถโทรที่เบอร์ 02 – 6914056 – 7 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง