บริการฝังยาคุมฟรี สิทธิประโยชน์ของหญิงไทย

ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รัฐบาลส่งเสริมให้มีบริการใส่ห่วงคุมกำเนิดและบริการฝังยาคุมฟรี

เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน หรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่อาจเป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆในสังคมไทยตามมา โดยมีหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ ดังนี้

            1.  หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องการคุมกำเนิด หรืออยู่ในภาวะหลังคลอด หรือหลังยุติการตั้งครรภ์ได้ทุกรณี

            2.  กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ จากปัญหาสุขภาพกาย ตัวอ่อนผิดปกติ-พิการ ธาลัสซีเมีย หรือจากการถูกข่มขืน ท้องไม่พร้อม ท้องลม ท้องไข่ปลาอุก และอื่นๆ โดยสามารถนำใบรับรองแพทย์ที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์เพื่อไปเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่สะดวกได้

            สามารถเข้ารับบริการเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม โดยประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่จะได้รับ ผ่าน LINE OA @teen_club โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ฝังยาคุมฟรี ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

            ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 10 ปี สามารถขอรับบริการฝังยาคุมกำเนิดได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และค้นหาสถานบริการผ่าน LINE OA @teen_club

1. เพิ่มเพื่อน LINE OA ที่ @teen_club

2. เลือก “เช็คสิทธิเข้ารับบริการ”

3. คลิกปุ่ม “เช็คสิทธิเข้ารับบริการ” เพื่อตรวจสอบสิทธิ

4. กรอกรายละเอียด จังหวัด และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบสิทธิ

การค้นหาสถานบริการ

1. เลือก “เช็คสิทธิเข้ารับบริการ”

2. คลิกปุ่ม “ค้นหาสถานบริการ”

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาพูดคุย และปรึกษาได้ที่ LINE OA @teen_club