ไม่ต้องกังวลกับปัญหา ท้องในวัยเรียน สมัยนี้วิธีคุมกำเนิดแบบฟรีก็มีนะ

ปัญหาเด็กที่ท้องในวัยเรียน  ท้องไม่พร้อม  หรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ส่วนหนึ่งมาจากการดิ้นรนพยายามประกอบอาชีพเอาชีวิตรอดทำให้ครอบครัวมีเวลาใส่ใจกันน้อยลง รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การติดต่อสื่อสารกันของวัยรุ่นเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นช่องทางให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นได้

จากข้อมูลของกรมอนามัยปี พ.ศ. 2561 พบว่าผู้หญิงอายุระหว่าง 10 – 19 ปีที่ท้องในวัยเรียน มีการคลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 72,566 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 199 คนต่อวัน และในปีพ.ศ. 2561 การคลอดซ้ำของผู้หญิงอายุ 10 – 19 ปี ยังมีจำนวนมากถึง 6,543 คน ตัวเลขเหล่านี้เเสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกครอบครัวอาจจะไม่สามารถมีกำลังทรัพย์ หรือความพร้อมมากพอจะเลี้ยงดูเด็กที่กำลังเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

โดยผู้ที่ประสบปัญหาท้องในวัยเรียนมักจะได้รับผลกระทบทางสังคมอย่างมาก เเละอาจจะรวมถึงการขาดโอกาสได้รับการศึกษาต่ออย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งที่จะตามมาคือคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตั้งครรภ์และเด็ก ส่งผลให้กลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตต่อไป

ผลกระทบจากปัญหา ท้องในวัยเรียน

เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็กรวมถึงสังคม ประกอบด้วย

การเสียการเรียน  เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ฝ่ายหญิงจำเป็นต้องหยุดพักการเรียน ส่งผลให้ถูกผลักออกจากระบบการศึกษา ทำให้ส่วนใหญ่หมดโอกาสในการศึกษาต่อ เมื่อสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็หมดโอกาสที่จะกลับมาเรียนใหม่ สุดท้ายก็จะกลายเป็นแรงงานแบบนอกระบบ  มีเพดานรายได้ที่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาความยากจนแบบส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงปัญหาทางด้านการศึกษาในสังคมไทย

         ปัญหาภายในครอบครัว   เนื่องจากการท้องในวัยเรียน ผู้ที่เป็นพ่อแม่อาจจะยังอายุน้อย เเละยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอในการเลี้ยงดู รวมถึงส่งเสริมบุตรให้มีคุณภาพที่ดี ให้การศึกษาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจจะรวมไปถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ในครอบครัว ที่จะต้องให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องของการเลี้ยงดูในอนาคต  

การป้องกัน ท้องในวัยเรียน

          การแก้ไขและป้องกันปัญหาวัยรุ่นท้องในวัยเรียน สามารถทำได้หลายวิธี  เช่น   ครอบครัวควรเอาใจใส่บุตรหลาน มอบความรักความใส่ใจ  ไม่ปล่อยปละละเลย   หรือสถานศึกษาเองก็ควรสอนหรือแนะนำการใช้ชีวิต รวมถึงวิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องอย่างละเอียดและเหมาะสม

         ตัวอย่างวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับเด็กวัยรุ่น ได้แก่

         การสวมถุงยางอนามัย การสวมถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์รวมถึงป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ โดยฝ่ายชายควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ผลักภาระไปที่ฝ่ายหญิงให้เป็นฝ่ายคุมกำเนิดเพียงฝ่ายเดียว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วย   

การรับประทานยาคุม เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ให้ค่อนข้างรู้จักเป็นอย่างดี หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา มีวิธีทานที่ไม่ยุ่งยาก ทานเหมือนยาทั่วไป รับประทานวันละ 1 เม็ดในเวลาเดียวกันทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ควรทานตามคำแนะนำที่ระบุในกล่องยาอย่างเคร่งครัด เพราะหากมีการรับประทานผิดวิธีอาจจะทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้

         การฝังยาคุม เป็นการคุมกำเนิดชั่วคราวที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีหรือ 5 ปี สามารถฝังยาได้ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือน เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการคุมกำเนิดในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในช่วงระหว่างที่ยังศึกษาอยู่ โดยที่ไม่ต้องรับประทานยาทุกวัน และมีประสิทธิภาพสูงไม่ต้องกังวลหากลืมทานยา หรือคู่นอนของท่านไม่สวมถุงยางอนามัย (การฝังยาคุม ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

ทำความรู้จักกับการฝังยาคุมฟรี 

         ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) รัฐบาลได้มีการจัดบริการใส่ห่วงคุมกำเนิดและบริการฝังยาคุมฟรี เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน หรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่อาจเป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆในสังคมไทย

โดยมีหลักเกณฑ์การใช้บริการ ดังนี้

1.     กลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ต้องการคุมกำเนิด หรืออยู่ในภาวะหลังคลอด หรือหลังแท้ง

2.     กลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป เฉพาะกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์

สิทธิ์นี้สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่จะได้รับ และลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะปรากฏรายละเอียดสิทธิการรักษาพยาบาลและสามารถตรวจสอบสิทธิ์บริการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับได้ 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิ์ได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ปัญหาท้องในวัยเรียน ส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะการปิดกั้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในหัวข้อการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี ทั้งจากสถาบันการศึกษา หรือจากครอบครัวก็ดี จึงทำให้เกิดการอยากรู้ อยากลอง จนนำไปสู่ปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น

หากเราต้องการจะลดปัญหาท้องในวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะต้องร่วมมือกันในหลายสถาบัน ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ต้องพร้อมจะให้คำปรึกษา แก้ไข หรือให้ข้อมูลในด้านเกี่ยวกับเพศศึกษา เเละการป้องกันแบบถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัย การใช้ยาคุมกำเนิด การฝังยาคุม และ/หรือวิธีการคุมกำเนิดรูปแบบอื่นๆ