Q&A ทำไมประจำเดือนมาไม่ตรง

      การมีประจำเดือนเป็นลักษณะที่แสดงถึงวัยเจริญพันธ์ุของผู้หญิง เกิดจากผนังมดลูกที่ค่อยๆหนาตัวขึ้นเพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมกับการฝังตัวอ่อน หากไม่มีการฝังตัว ผนังมดลูกจะหลุดออกมากลายเป็นประจำเดือน

      โดยปกติผู้หญิงจะมีประจำเดือนทุกๆ 21-35 วัน หรือบวกลบไม่เกิน 7 วัน หากมาเร็วหรือช้ามากกว่านี้อาจจะเกิดความผิดปกติของร่างกายหรือเป็นโรค เช่น โรคอ้วน ความเครียด ต่อมใต้สมองผิดปกติ ต่อมหมวกไตผิดปกติ โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ เกิดเนื้องอกในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็นต้น

ทำไมประจำเดือนไม่มา

      “ประจำเดือนไม่มาหรือมาไม่ตรง” เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เกิดความเครียดหรือมีอาการป่วย

      อาจจะอยู่ในภาวะที่ฮอร์โมนเสียสมดุล ส่งผลให้ไข่ตกบ้างไม่ตกบ้าง หรืออาจจะไม่มีไข่ตก เพราะถ้าไข่ไม่ตก ประจำเดือนก็อาจจะมาช้าได้

      แต่หากประจำเดือนขาดเกิน 3 รอบขึ้นไป หรือพบความผิดปกติอื่นควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ เพราะส่วนใหญ่สาเหตุของการที่ประจำเดือนขาดจะมาจากฮอร์โมนไม่สมดุล แพทย์อาจจะรักษาโดยการใช้ยาปรับฮอร์โมน แต่ในบางรายก็อาจจะรักษาโดยการปรับพฤติกรรมบางอย่างเท่านั้น

สาเหตุที่ส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่ตรง

1. เกิดจากความเครียด

2. เกิดการตั้งครรภ์

3. เข้าสู่วัยทอง

4. น้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป

5. การกินยาคุมหรือการคุมกำเนิดด้วยวิธี ฉีดยาคุม หรือ การฝังยาคุม

6. การกินยาบางชนิดอาจจะส่งผลต่อการมาของประจำเดือนได้

7. มีโรคแอบแฝง

วิธีดูแลตนเองเมื่อประจำเดือนมาไม่ตรง

1. ลดการวิตกกังวล ลดความเครียดลง หัวเราะให้มากขึ้น เพราะสารจากความเครียดทำให้ประจำเดือนแปรปรวน

2. พักผ่อนให้เพียงพอ

3. รับประทานอาหารให้เหมาะสม ควรเลือกทานอาหารประเภทไขมันดี ไฟเบอร์สูง โปรตีนชนิดไขมันต่ำ

4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่การออกกำลังกายมากเกินไปก็อาจส่งผลต่อความผิดปกติของประจำเดือนได้

5. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะหากผอมหรืออ้วนมากเกินไปก็ส่งผลต่อฮอร์โมนได้

6. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เป็นต้น

      การมีประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้หญิงทุกคนต้องประสบพบเจอ แต่หากการมีประจำเดือนมาตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง กลายเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจ วิตกกังวล กังวลว่าจะตั้งครรภ์ในระหว่างที่ประจำเดือนไม่มา หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ควรเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน